Ku epoce rodziny

Opis

Dr Marek CZACHOROWSKI
Refleksje etyka inspirowane wskazaniami zawartymi w Listach Papieża Jana Pawła II do Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach, odczytane w świetle całego nauczania papieskiego. Autor analizuje aktualną sytuacje rodziny i zadania nauki wobec niej.
280 s.,