Nazaret – źródło świętości

SKU: szt Kategoria: Tag:

Opis

Ks. dr Krzysztof WOLSKI
Nazaret – źródło świętości
Podstawy duchowości rodzinnej w świetle nauczania Jana Pawła II
Książka w oparciu o nauczanie papieskie ukazuje Rodzinę z Nazaretu jako model świętości rodziny. Używany tu język personalizmu czyni wzorzec Rodziny Świętej bardziej zrozumiałym i przystępnym dla naszej współczesnej mentalności.
194 s.,