Rodzina wiosną dla europy i świata

Opis

Książka zawiera wybór tekstów wygłoszonych na IV Światowym Kongresie Rodzin (2007), który był międzynarodowym forum analizy aktualnej sytuacji rodzin, wykorzystywania ich szans i rozwiązywania problemów. Publikacja zawiera ponad 100 wystąpień znakomitych reprezentantów świata nauki, polityki, kultury i  religii, ukazujących rodzinę jako nadzieję dla każdego człowieka i poszczególnych społeczeństw – prawdziwą wiosnę dla Europy i świata.
718 stron + kolorowa wkładka.