Maurice De La Taille w kwestii mistycznej

Kategoria:

Opis

Ks. Wiesław JANKOWSKI
MAURICE DE LA TAILLE W KWESTII MISTYCZNEJ
Synteza teologiczna o powołaniu każdego chrześcijanina na szczyty świętości, do kontemplacyjnego poznania Boga.
156 s.